Liên hệ

Ho Chi Minh City

A:11th Floor, Petroland Building, No.12 Tan Trao

St, Tan Phu Ward, Dist 7, Ho Chi Minh City

T: (+84) 28 5413 6359

TP. Ha Noi

A: 31st Floor, West Floor, LOTTE Centre Hanoi,

Lieu Giai, Cong Vi Ward, Ba Dinh, Ha Noi

T: (+84) 24 3333 6605

Ha Noi City

  • Korean Sales Manager: Mr. Hong Eun Ki

         M: 077350 3310

  • Banking/Finance/ SI/AWS/Web: Mr. Thái Việt

          M: 0902 170086- Email: vietnt@ldcc.vn

  • Cadena/ Odoo/ E-invoice/Platform: Ms. Hương Cẩm

           M: 098 798 0702-Email: camnth@ldcc.vn

           CC: sales_ldcchn@lotte.vn

Ho Chi Minh City

           M: 0902 911 004

           M:  0934 140 485

  • (CS Hà Nội): 0243 3336604/6614/6631

Ha Noi

T: (+84) 24 3333 6609

Email: recruitment_ldcchn@lotte.vn

Ho Chi Minh City

T: (+84) 285 413 6359/ext:107

Email: dieuhang@lotte.vn

recruitment_ldccsg@lotte.vn