Bảo mật dữ liệu

Tổng quan

Mã hóa tài liệu tự động và áp dụng kiểm soát truy cập thích ứng khi người dùng tạo chúng. Chính sách bảo mật tập trung đi cùng với các tài liệu từ quá trình tạo của chúng trong toàn bộ vòng đời của tài liệu. Các công nghệ kiểm soát và kiểm tra việc sử dụng dựa trên quyền bảo vệ chống lại các mối đe dọa từ nội bộ và các phương pháp lấy cắp dữ liệu nhạy cảm khác từ tổ chức của bạn.

Mã hóa tệp tự động

Mã hóa tệp tự động và duy trì tính bảo mật của tệp cho tất cả các dẫn xuất, bất kể vị trí.

Mã hóa dữ liệu tự động có thể được thực thi đối với các định dạng tệp chọn lọc từ Microsoft Office đến các ứng dụng CAD.

Kiểm soát quyền sử dụng

Chỉ cấp cho người dùng được ủy quyền quyền truy cập vào các tài liệu được bảo vệ và giới hạn những gì họ có thể làm thông qua các quyền sử dụng được xác định trước (xem, chỉnh sửa, in, chụp màn hình, v.v.)

Cài đặt chính sách linh hoạt cho các trường hợp đặc biệt

Bật các thay đổi động đối với bảo mật thông qua cài đặt chính sách linh hoạt để giảm thiểu các vấn đề về năng suất. Giấy phép ngoại tuyến có thể được cấp với thời hạn để cho phép truy cập và sử dụng tài liệu mà không cần kết nối với máy chủ Fasoo.

 

Liên hệ

Mr. Nguyễn Thái Việt, General Manager

Banking Department
Tel : 0902 170 086
Email : vietnt@ldcc.vn