Icewarp Mail Webclient

Email doanh nghiệp là gì?

Email Doanh Nghiệp là một dịch vụ email theo tên miền riêng của khách hàng nhằm phục vụ việc trao đổi và giao dịch trực tuyến cho các doanh nghiệp.

Quản lý tập trung với tên miền riêng tạo sự tin cậy cho đối tác, quản lý nội dung email, dung lượng lớn và chống spam hiệu quả.

Chính vì vậy, một hệ thống email doanh nghiệp chuyên nghiệp, thể hiện được bộ mặt của công ty chính là yêu cầu tiên quyết đối với các doanh nghiệp ngày nay để thúc đẩy hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.

 

IceWarp On-Premises

Bằng cách mua license IceWarp cho số lượng User nhất định, chúng tôi kích hoạt tài khoản của bạn trên chính server sẵn có của Doanh nghiệp hoặc tại DC của Lotte Data tại 31F toà Tây, Lotte Centre Hà Nội và cung cấp dịch vụ Quản lý hệ thống Email Doanh nghiệp của bạn một cách chuyên nghiệp, bảo mật nhất.

Đặc điểm triển khai IceWarp On-premises:

1

Lưu trữ trên server của doanh nghiệp hoặc sử dụng cloud của bên thứ 3

 

2

Chủ động quản trị, back up, dễ dàng support

 

3

Tự thiết kế interface để trỏ về Mail Server

 

 

 Chúng tôi cung cấp:

+ Cung cấp dịch vụ mail theo tên miền của khách hàng. (theo từng gói dung lượng mailbox)

+ Dịch vụ setting chính sách, user, group ban đầu

+ Dịch vụ support ticket từ người dùng như: tạo user mới, add chính sách cho group, phân quyền user gửi tới group, block email spam, lỗi email trên user...

+ Dịch vụ báo cáo hàng tháng cho dịch vụ mail của khách hàng.

+ Support 24/7

Liên hệ để khảo sát và báo giá: 098 798 0702

 

Tính năng

Webmail

https://mail.icewarp.com/webmail/

Dung lượng mail box

Tùy chọn từ 1G-50G/ User/ tháng

Kết nối Outlook, IMAP/POP

ü

Truy cập trên mọi thiết bị

ü

100% uptime

ü

Hệ thống chống spam, virus, malware chuẩn quốc tế

ü

Khả năng lưu trữ, tìm kiếm dữ liệu cao cấp

ü

Có apps Ice Chat, Team Chat cho mobile

ü

Tính năng tạo email mẫu, trả lời tự động

 

Support 24/7                                                                          

ü

Outlook sync

ü

FileSync

ü

Desktop suit

ü

 

 

IceWarp On-Cloud

Đặc điểm triển khai IceWarp On-Cloud

1

Sử dụng trên nền tảng của Icewarp hoặc Outlook

2

Chi phí tiết kiệm hơn Office 365 và Gsuilt, dung lượng cao

3

Phù hợp với doanh nghiệp SMEs đến doanh nghiệp lớn

4

Triển khai nhanh chóng. Tiết kiệm

5

                               Dịch vụ LDCC cung cấp đi kèm:

Cấu hình dịch vụ mail theo domain của khách hàng trên Icewarp

+ Dịch vụ quản lý portal admin cho khách hàng.

+ Dịch vụ support ticket từ người dùng như: tạo user mới, add chính sách cho group, phân quyền user gửi tới group, block email spam, lỗi email trên user...

+ Dịch vụ báo cáo hàng tháng cho dịch vụ mail của khách hàng.

+ Support 24/7.

Tiết kiệm chi phí với IceWarp Cloud so với Microsoft 365 khi dùng Cloud

 

Liên hệ để khảo sát và báo giá:

Nguyễn Hương Cẩm (Sales Manager)

M: 098 798 0702