Giải pháp Email Microsoft O365

Giải pháp Email Microsoft O365

Giải pháp Microsoft O365 là giải pháp toàn cầu hóa đứng số một hiện nay,  các gói dịch vụ đi kèm với các tính năng hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp không chỉ là email Doanh nghiệp mà còn một nền tảng trực tuyến với hàng loạt dụng đi kèm để làm việc nhóm, giao tiếp nội bộ, tổ chức lợp học trực tuyến.

Tính năng

Tính năng Microsoft Office 365

Đáp ứng

Dung lượng mail box

1G đến 50GB

Kết nối Outlook, IMAP/POP

ü

Truy cập trên mọi thiết bị

ü

100% uptime

ü

Hệ thống chống spam, virus, malware chuẩn quốc tế

ü

Khả năng lưu trữ, tìm kiếm dữ liệu cao cấp

ü

Có ứng dụng cho iOS, Android

ü

Tính năng tạo email mẫu, trả lời tự động

ü

File đính kèm

Support 24/7                                                                          

ü

Outlook sync

ü

Microsoft Teams

ü

Team chat

Share point

One driver

ü

ü

Gói dịch vụ của LDCC bao gồm:

Cấu hình dịch vụ mail theo domain của khách hàng trên O365.

+ Dịch vụ quản lý O365 portal admin cho khách hàng.

+ Dịch vụ support ticket từ người dùng như: tạo user mới, add chính sách cho group, phân quyền user gửi tới group, block email spam, lỗi email trên user...

+ Dịch vụ báo cáo hàng tháng cho dịch vụ mail của khách hàng.

+ Hướng dẫn sử dụng

+ Support 24/7.

ü

 

Liên hệ tư vấn:

Nguyễn Hương Cẩm

Mail: camnth@ldcc.vn

Handphone: 0987980702