Dịch vụ MOIN AIR

MOIN Air là gì?

More Information
More Integrated
More In telligent

MOIN Air là một dịch vụ SAAS được cung cấp cho Khách hàng doanh nghiệp để giao tiếp nội bộ dưới dạng dịch vụ tính theo User/ tháng.

Được thiết kế để ngăn chặn tối đa sự phân tán thông tin trong công việc (Skype, zalo, mail, viber), MOIN AIR tăng hiệu giao tiếp giữa các phòng ban bởi các tính năng như : Thông Báo, Tin tức, Kho tài liệu, Phê duyệt điện tử…giúp bạn dễ dàng tìm lại các phê duyệt cũ, tài liệu nội bộ, quản trị tất cả nhân viên bằng cây cơ cấu tổ chức.