Dịch vụ DCIM

Dịch vụ DCIM (Data Center Infrastructure Management) là gì?

Quản lý và giám sát trung tâm dữ liệu ngày nay là sử dụng các công cụ phần mềm để giám sát, đo lường, quản lý và kiểm soát Data Center một cách tối ưu và tập trung. Đó còn là vấn đề tiết kiệm năng lượng, sử dụng các thiết bị, sở vật chất hiện đại để theo dõi năng lượng tiêu thụ của tất cả thiết bị CNTT liên quan (Server, Storage, Net Work switches, PDUs hoặc hệ thống Điều hòa DC).

 Do đó, việc vận hành và bảo vệ Trung tâm Dữ liệu là rất quan trọng. Để giám sát Trung tâm dữ liệu an toàn và đáng tin cậy, minh bạch là điều quan trọng hàng đầu. Đây chính xác là những gì Lotte Data cung cấp với cách tiếp cận tích hợp và thống nhất để giám sát và quản lý cơ sở hạ tầng CNTT, làm chủ các quy trình hoạt động của thiết bị đầu cuối.

 

Dịch vụ LOTTE DATA DCIM cung cấp cho khách hàng những gì?

Với LDCC Data, bạn có thể quản lý và giám sát cơ sở hạ tầng CNTT, môi trường Trung tâm dữ liệu và kinh doanh các ứng dụng quan trọng cùng một lúc và trong một bảng điều khiển hoặc bảng điều khiển có thể tùy chỉnh. Việc theo dõi hiệu suất của Trung tâm dữ liệu phối hợp với hiệu suất ứng dụng, hiệu suất máy chủ vật lý và ảo, băng thông, đôi khi có thể gặp khó khăn với Kỹ sư hệ thống. Hệ thống downtime phát sinh bất cứ khi nào. Nếu không có công cụ giám sát, đo lường real-time để Admin quản lý và có kế hoạch phản ứng nhanh, Doanh nghiệp có thể đứng trước rủi ro tổn thất kinh tế, gián đoạn dịch vụ, ảnh hưởng đến chất lượng sử dụng của người dùng cuối .

Lotte Data IDC giải quyết tất cả các vấn đề gặp phải trong quản lý Trung tâm Dữ liệu bằng một giải pháp hợp nhất:

 

 

Đặc điểm nổi bật của dịch vụ

Đo lường, giám sát, quản lý và kiểm soát tài nguyên của Trung tâm dữ liệu và mức tiêu thụ năng lượng của cả hai thành phần cơ sở hạ tầng cơ sở (ví dụ: Đơn vị phân phối điện) và các thiết bị cơ sở hạ tầng CNTT (ví dụ: Máy chủ, Công tắc, v.v.)

- Quản trị tập trung mọi thiết bị

- Giúp người quản trị vận hành real-time

- Chia tỷ lệ khị bạn cần

- Dữ liệu tương quan

- Tự động hóa quy trình

- Xử lý sự cố thông minh

 

Hạng mục giám sát

Phạm vi giám sát (Level 1)

Quy định chung

Giám sát hoạt động của các nguồn cung cấp điện

Nguồn điện lực, nguồn máy phát điện và UPS dự phòng

Theo dõi hoạt động, và tài nguyên năng lượng đang sử dụng

Thông báo bằng Phone/SMS/Mail/Skype khi có cảnh báo hoặc sự cố nguy hiểm

Giám sát năng lượng tiêu thụ trên mỗi nhánh phụ tải của khách hàng

Mức độ tiêu thụ năng lượng trên mỗi tủ điện phân phối

Giám sát năng lượng tiêu thụ trên mỗi tủ Rack/ PDU

Mức độ tiêu thụ năng lượng trên mỗi tủ Rack/ Thiết bị

Giám sát năng lượng tiêu thụ trên hệ thống làm mát

Mức độ tiêu thụ năng lượng trên mỗi tủ làm mát

Giám sát hệ thống cảnh báo rò rỉ chất lỏng

Phát hiện có chất lỏng rò rỉ trong TTDL

Thông báo bằng Phone/SMS/Mail/Skype khi có cảnh báo hoặc sự cố nguy hiểm

Giám sát hệ thống PCCC

Phát hiện khói sớm và phát hiện điểm phát sinh nhiệt

Giám sát môi trường phòng TTDL

Theo dõi nhiệt độ và độ ẩm trong phòng TTDL

Quản trị vận hành TTDL

Vận hành 24/7/365, phát hiện và xử lý các sự cố level 1

Liên hệ:

Nguyễn Thái Hà (Sales Manager)

M: 098 302 1180